Yrityslaina käsitteitä

Yrityslainaan liittyvät käsitteet selvällä suomen kielellä

 • Annuiteettilaina - laina, jossa korko ja maksuerä pysyvät samoina kaikissa maksuerissä.
 • Bullet laina - Kertalyhenteinen laina, joka maksetaan kerralla takaisin. Laina-aikana asiakas maksaa kuukausittain korkokulut, mutta lainapääoma lyhennetään kerralla viimeisen maksuerän yhteydessä.
 • Current ratio - kertoo yrityksen maksuvalmiuden tilinpäätöshetkellä. Luvussa verrataan nopeasti rahaksi muutettavien erien suhdetta lyhytaikaisiin velkoihin.
 • Euribor-korko - Euromaiden yhteinen viitekorko, jolla pankit tarjoutuvat lainaamaan rahaa toisilleen vakuudettomasti euromääräisillä rahamarkkinoilla
 • Joukkorahoitus - Yritys kerää rahoituksen palveluntarjoajan kautta hankkeelleen tai investoinnilleen. Lainaa rahoittaa satoja tai jopa tuhansia sijoittajia halumallaan summalla.
 • Käyttöpääoma - Kuvaa osaa yrityksen pääomasta, jota tarvitaan juoksevaan liiketoimintaan eli päivittäiseen liiketoiminnan kattamiseen.
 • Laskusaatavatarkoittaa laskua, joka on maksamatta
 • Maksuvalmius - yrityksen kyky selviytyä liiketoiminnan juoksevista maksuista ajallaan.
 • Markkinakorko - markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan syntyvä rahan hinta (korko)
 • Myyntisaatava - tarkoittaa laskua, joka on maksamatta
 • Optiolaina - Joukkolaina, jossa lainan lisäksi on osakkeiden merkintään oikeuttavia optiosopimuksia. Optio todistukset voidaan erottaa lainasta ja näillä voidaan käydä kauppaa.
 • Pääomalaina - Joukkolaina tai velkakirjalaina, jossa takaisinmaksu ja korko riippuvat yrityksen tuloksesta
 • Quick ratio - kuvaa yrityksen maksuvalmiutta, kykyä selviytyä lyhyt aikaisista veloistaan nopeasti rahaksi muutettavilla omaisuus erillään. (yli 1,5 on erinomainen ja alle 0,3 heikko)
 • Reaalivakuus - Velan vakuutena oleva omaisuus, esine tai asiakirja esim. kiinteistö kiinnitys. Reaalivakuudessa on kyse rajatusta vakuudesta eli vakuutena on vain annettu omaisuus, esine tai asiakirja.
 • Todellinen vuosikorko - Luoton tunnusluku, jossa kaikki lainan kulut on otettu huomioon ja se kuvaa lainasta johtuvia vuosittaisia kustannuksia huomioiden korot ja muut kulut. Tämän tunnusluvun avulla voit vertailla erilaisia lainoja ja luottoja keskenään.
 • Vertaislaina - Laina ihmiseltä toiselle. Yhtä lainaa rahoittaa kymmenistä satoihin sijoittajaa. Periaate on sama kuin yrityksien joukkorahoituksessa, mutta tämä on kuluttajille.