Julkinen rahoitus

Rahoitusta ja tukea kasvuun ja investointeihin

Tekes

Tekes tukee erilaisia suomalaisia yrityksiä innovatiivisessa liiketoiminnassa ja menestymisessä vientimarkkinoilla. Lisäksi Tekes antaa rahoitusta tutkimus- ja kehitystyöhön. Se rahoittaa start-up yrityksiä, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille. Pk-yrityksiä, jotka haluavat kasvattaa vientiä. Näihin on olemassa monia vaihtoehtoja kartoittamisesta, osaamisen vahvistamiseen, pilotointiin ja messuavustuksiin. Joten mikäli start-up tai pk-yritys, haluaa kansainvälisille markkinoille kannattaa aina katsoa, mikäli heillä olisi mahdollisuus saada osaamista ja tukea tähän.  Suuryrityksiä, jotka haluavat kehittyä yhdessä pk-yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa ja tutkimusorganisaatioita, jotka haluavat kaupallistaa tutkimustuloksia. Myös julkistenpalveluiden tarjoajilla on mahdollisuus hakea Tekesin rahoitusta palvelujen kehittämiseen.

 

Tekesin rahoituspalvelut löydät täältä

 

ELY-keskus

ELY-keskukselta voi saada erilaisia yritys- ja kehitysrahoituksia. Rahoiutus on tarkoitettu pitkällä aikavälillä kilpailukykyä parantaviin hankkeisiin toimintansa aloittavalle yritykselle tai yritykselle, joka kehittää tai laajentaa toimintaansa merkittävästi. ELY-keskuksen rahoitus eroaa Tekesin rahoituksesta siten, että yrityksen tulee rahoittaa vähintään puolet kehittämishankkeesta itse. Rahoitus onkin harkinnanvaraista valtionavustusta kasvuun ja kehitystä tukeviin toimiin sekä etenkin kansainvälistymiseen.

 

Rahoituksen saamiseksi yrityksen on laadittava hankesuunnitelma, jossa näkyy hankkeen aikataulu, kustannukset ja kaikki toimenpiteet sekä tavoiteltavat tulokset. Hankkeessa ELY-keskus voi joko antaa tukea kehittämistoimenpiteisiin liittyviin toimenpiteisiin, kuten konsultoitipalveluihin tai itse hankkeen investoinnin menoihin. Anomus on lähetettävä ELYlle ennen sen alkua.

 

Maaseudun yritysrahoituksen tarkoituksena on tukea maaseudun yritysten kilpailukykyä ja elinkeinoja tuoden lisää työpaikkoja. Niillä pyritään kehittämään ja laajentamaan yritysten toimintaa sekä helpottamaan uusien perustamista. Avustusta on mahdollista saada investointeihin, uudistuksiin, muihin yritystoimintaan maatalouden ohella sekä ensiasteen jalostukseen.

 

Muita ELY-keskuksen rahoituksia annetaan energiatuotannon kehittämiseen, yritysten toimintaympäristön kehittämiseen voittoa tavoittelemattomalle yhtiölle tai kuljetustukea tuotteita jalostavalle pk-yrityksille jalostuspaikan ollessa harvaan asutulla alueella.

 

Lisää ELY-keskuksen rahoituksesta voit lukea heidän sivuiltaan. 

 

Finnvera

Finnvera tarjoaa erilaisia lainaa, takauksia ja opastusta eri kokoisille yrityksille niin perustamiseen, investointeihin, viennin, kansainvälistymiseen kuin kasvuun ja kehittämiseen. Yrityksen tarve ja tavoitteet määrittelevät, mitä he voivat hakea. Heiltä saa niin takauksia lainoille, rahoitusta yrityksen alkuvaiheeseen, kasvuun, käyttöpääomaan ja vientiin ja suunnittelua sekä opastusta omistajanvaihdokseen. Finnveran rahoituksen tarkoituksena on kasvattaa yritysten liiketoimintaa ja edistää kansainvälistymistä ja vientiä. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos, joka jakaa riskiä muiden rahoittajien kanssa. Sitä ohjaa erityislainsäädäntö ja valtion asettamat elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet.

 

Lue lisää Finnveran tarjoamista tuotteista täältä.