Joukkorahoitus yritykselle

Lainaa yrityksestäsi kiinnostuneilta sijoittajilta

Joukkorahoitus - mitä se on?

Joukkorahoituksella tarkoitetaan suurelta yleisöltä kerättävää rahoitusta, joka tapahtuu yleensä internetin välityksellä palvelualustan kautta. Palvelualustassa laajalta joukolta ihmisiä pyydetään rahoitusta hankkeeseen, johon he voivat sijoittaa haluamansa summan. Yksittäiset sijoitussummat ovat yleensä melko pieniä, mutta sijoittajien määrä palvelualustalla on suuri, mikä kerryttää isotkin lainasummat nopeasti. Joukkorahoituksen etuna on, että sillä voi hakea rahoitusta kaikenlaisiin hankkeisiin, sillä alojen yleiset laskusuhdanteet eivät vaikuta lainansaantiin, sillä lainan antajina ovat yksityiset henkilöt tai yritykset, jotka uskovat hankkeeseen. Kehittyneet palvelualustat tekevät oman riskiarvion hankkeesta ja näyttävät ainoastaan sellaiset hankkeet, joita yrityksillä on edellytyksiä maksaa takaisin. Suomessa yrityksille joukkorahoitusta tarjoavat mm. Fellow Finance ja Invesdor.

 

Joukkorahoituspalvelua tarjoavien yritysten myötä myös pienten ja keskisuurten yritysten on helppo hakea joukkorahoitusta. Yritys vain täyttää tarvittavat tiedot ja kuvauksen hankkeestaan. Palvelualustan tarjoajat arvioivat yrityksen maksukyvyn ja tekevät luottoarvion. Mikäli yritys on vakaalla pohjalla ja sillä on luottotiedot ja maksuhistoria kunnossa, lähtee hanke etsimään rahoittajia hankkeelle palvelussa. Palvelun tarjoaja perii lainanottajalta yleensä välityspalkkion ja tilinhoitomaksuja, mutta itse lainasopimus on voimassa sijoittajien ja lainanottajan välillä.

 

Joukkorahoituksella yritys voi hakea rahoitusta investointeihin, kasvuun, kansainvälistymiseen ja käyttöpääomaan. Käytännössä kaikkeen, johon sijoittajat ovat valmiita sijoittamaan. Hankkeet esitellään sijoittajille verkkopalvelussa, josta heidän on helppo sijoittaa haluamiinsa hankkeisiin. Yritykset voivat määrittää mm. maksimi koron, jolla he ovat valmiit lainan ottamaan. Lisäksi he voivat päättää itse takaisinmaksuajan. Palvelu on näin joustavaa ja korot aina markkinahintaiset. Vaikka joukkorahoitusta voi saada myös ilman vakuuksia, kannattaa ne lisätä, mikäli mahdollista, sillä näiden avulla myös sijoittajat ovat valmiita antamaan rahoitusta edullisemmin ja voit säästää kustannuksissa.

 

Joukkorahoituksessa on erilaisia muotoja joukkosijoittamisesta erilaisiin joukkosponsorointiin ja tuottamiseen. Vaihtoehtoja on monia, yrityksen täytyy vaan löytää oikea palvelualusta kohdeyleisön tavoittamiseksi. Joukkorahoitus tuo uuden vaihtoehdon yrityksille hankkia nopeasti rahoitusta käyttöpääomaan tai investointeihin kohtuullisilla koroilla.

 

Vastikkeellinen rahoitus

Mikäli kerääjällä ei ole lupaa ottaa vastaan rahakeräystä, voi hän ottaa vastaan muita vastikkeellisia lahjoituksia hankkeelle tai projektille. Lahjoituspohjaisessa joukkorahoituksessa vastike voi olla mikä tahansa tavara, palvelu, jäsenyys, kutsu tms., josta on jotain hyötyä kyseiselle hankkeelle tai projektille. 

 

Joukkotuottaminen (Crowd co-production)

Joukkotuottamisella tarkoitetaan hankkeeseen tai yritykseen sijoittamista etukäteen ja tuottojen saamista vasta hankkeen, tuotteen tai projektin valmistumisen jälkeen. Sijoittaminen voidaan tehdä sijoittamalla rahaa tai esim. ennakkotilaamalla tuote. Yrityksellä täytyy tällöin olla hanke, joka herättää paljon kiinnostusta jo etukäteen, jotta sijoittajat ovat innoissaan siitä, ennen kuin se on saatavilla. He ovat tällöin varmoja, että haluavat sen ja se tuo heille jotain suurta hyötyä.

 

Pääomitusperusteinen joukkorahoitus (Equity-based Crowdfunding)

Tässä joukkorahoitusmuodossa yritys hankkii rahoitusta antamalla osakkeitaan vastikkeeksi. Tämä rahoitusmuoto on samankaltainen venture capital ja businessenkelin kanssa. Yritys hakee näin sijoituksia hankkeeseen ja mahdollisesti osaamista, jolla hanke saadaan toteutettua halutulla tavalla. Hankkeen yksittäinen sijoitus tällöin helposti isompi, kuin muissa joukkorahoitusmuodoissa. Tosin myös saadakseen sijoittajia tähän rahoitusmuotoon vaatii enemmän työtä ja kiinnostuneiden, hankkeeseen uskovien ihmisten löytämistä, jotka haluavat kyseisen yrityksen osakkeita.